In woord

In het dagelijks leven werk ik als voorgangster van de Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer. In mijn kerk in Hoofddorp inspireer ik gemeenteleden en bied ik ook belangstellenden van buiten activiteiten aan die over geloven en zingeving gaan. Mijn werk is daarmee, om te beginnen met de inspirerende zondagse vieringen maar ook doordeweeks, behoorlijk talig…
In deze context leverde ik bijdragen aan www.Scheppingvieren.nl en (meer vrij) aan de Poëziegroep van het Reghthuijs.

Soms staat mijn werken in beeld, los van de woorden. Maar soms vallen ze, zeker qua inhoud, zomaar samen.

In woord
Gods Licht

Gods Licht

Gods licht ontstaat 
soms zomaar als vanzelf.
Ik zie Zijn stralen als
uit mijn eigen handen stromend.

De ruimte vult zich met Haar warmte 
en Zijn kosmisch zijn.
Waarin wij allen
binnen mogen komen.

Als voor ons weg waait wat wij bouwden
groeit ons leven weer voor even.
En de dood?
Bestaat niet meer. Te klein.

Stil Staan

Onderweg, sta even stil
bij warm licht en wat je wil
en dan niet, om 40 dagen
al te veel en meer te vragen.

Maak eens kennis...
Stil Staan